TheHakaDance.com - Copyright 2012
The Haka Dance
The Haka Dance Lyrics and Translation
Designed by EE powered by EE
TheHakaDance.com - Haka Dance Lyrics and Translation
Taringa whakarongo! ------- Let your ears listen
Kia rite! Kia rite! Kia mau! Hi-! -----------Get ready...! Line up...! Steady...! Yeah!
Kia whakawhenua au i ahau! -------------- Let me become one with the land
Hi- aue, hi-! (assertive sounds to raise adrenaline levels)
Ko Aotearoa e ngunguru nei! -----------------
New Zealand is rumbling here
Au, au, aue ha-!
Ko Kapa o Pango e ngunguru nei! --------
The Team in Black is rumbling here
Au, au, aue ha-!
I a-haha-!
Ka tu- te Ihiihi -----------------------
Stand up to the fear
Ka tu- te Wanawana ------------- Stand up to the terror
Ki runga ki te rangi, ------------------- To the sky above,!
E tu- iho nei, tu- iho nei, hi-! ------------------- Fight up there, high up there. Yeah!
Ponga ra-! ---------------------------- The shadows fall!
Kapa o Pango, aue hi-! ---------------------------- Team in Black, yeah!
Ponga ra-! --------------------------- Darkness falls!
Kapa o Pango, aue hi-, ha-! ------------------------Team in Black, Yeah, Ha!